แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์

ชุดชำระล้างสารเคมี

ชุดชำระล้างสารเคมี อ่างล้างตาฉุกเฉิน สำหรับวางไว้ในจุดเสี่ยงต่างๆ ที่มีการทำงานเคมี ซึ่งอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีกระเด็นเข้าตาหรือสัมผัสร่างกาย

ชุดชำระล้างสารเคมีและอ่างล้างตาฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในปฐมพยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสสารเคมี เพื่อลดหรือบรรเทาอาการบาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด โดยชุดชำระล้างสารเคมี อ่างล้างตาฉุกเฉินควรมีประสิทธิภาพในการชำระล้าง สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเว็บไซต์ Protecthai.net เป็นตัวแทนจำหน่าย ชุดชำระล้างสารเคมี อ่างล้างตาฉุกเฉิน แบรนด์ Speakman ที่ได้มาตรฐาน ANSI จากอเมริกา หากต้องการอ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ชำระล้างสารเคมีสามารถอ่านได้ที่ด้านล่างสุดของหน้านี้

ชุดชำระล้างสารเคมี

ชุดชำระล้างสารเคมี Speakman SE625HFO-P

ชุดชำระล้างสารเคมี

ชุดชำระล้างสารเคมี Speakman SE697HFO

ชุดชำระล้างสารเคมี

ชุดฝักบัว Speakman SE227

ชุดชำระล้างสารเคมี

ชุดฝักบัวสแตนเลส Speakman SE227-ss

ชุดชำระล้างสารเคมี

อะไหล่ Ball Valve พร้อมมือจับ Speakman SE-910

ชุดชำระล้างสารเคมี

อะไหล่หัวฉีด แบบฟองอากาศ

ชุดชำระล้างสารเคมี

อ่างล้างตาฉุกเฉิน Speakman SE1000

ชุดชำระล้างสารเคมี

อ่างล้างตาฉุกเฉิน Speakman SE1050

ชุดชำระล้างสารเคมี

อ่างล้างตาฉุกเฉิน Speakman SE400

ชุดชำระล้างสารเคมี

อ่างล้างตาฉุกเฉิน Speakman SE572

ชุดชำระล้างสารเคมี

อ่างล้างตาฉุกเฉิน Speakman SE582

ชุดชำระล้างสารเคมี

อ่างล้างตาฉุกเฉิน Speakman SE584


ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับชุดชำระล้างสารเคมีและอ่างล้างตาฉุกเฉิน

  1. ผู้ว่าจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานต้องสำรวจความต้องการในการใช้อุปกรณ์
  2. อุปกรณ์ชำระล้างต้องมีคุณภาพ และ ลักษณะตรงตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ
  3. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องเข้าถึงได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพสามารถชะล้างสารอันตรายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. อุปกรณ์ชำระล้างต้องสามารถเข้าถึง/ใช้งานได้โดยง่าย สามารถล้างสารอันตรายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ต้องมีสัญญาณเสียงหรือไฟกะพริบหากมีการใช้งาน
  6. ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานและทดสอบการใช้งาน อาทิตย์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
  7. ผู้ว่าจ้างต้องมีคู่มือหรือจัดอบรบการใช้งานอุปกรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน