แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

Hood ที่ครอบศรีษะ ผ้าNOMEX

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

ชุดคลุมดับเพลิงคลุมเข่า

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

ชุดดับเพลิง-เสื้อพร้อมกางเกง

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

ชุดผจญเพลิง

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

ถุงมือดับเพลิง 3 ชั้น

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

ถุงมือทนความร้อน-ใยหินเอสเบททอส

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

ถุงมือหนังกันความร้อน ยาว30ซม

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

ถุงมืออลูมิไนซ์

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

รองเท้าดับเพลิง Glofab-GF-07

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

รองเท้าดับเพลิง Harvik9687

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

รองเท้าดับเพลิง MT

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

หมวกดับเพลิง

อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

หมวกดับเพลิงไฟเบอร์กลาส


อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุต่อตัวพนักงาน ทำให้พิการหรือสูญเเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องมีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริงในการใช้งาน

มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล

มาตรฐานที่เป็นที่รับรองตามที่กฎหมายของกระทรวงแรงงานกำหนดไว้ตามประกาศมาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้มในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีดังนี้
  1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)(Thai Industrial Standards: TIS)
  2. มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล(International Standardization and Organization: ISO)
  3. มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards:EN)
  4. มาตรฐานประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards--AS/NZS)
  5. มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute--ANSI)
  6. มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards--JIS)
  7. มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Thenational Institute for Occupational Safety and Health--NIOSH)
  8. มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติกรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration-- OSHA)
  9. มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association --NFPA)