แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์

Smoke Detector (เครื่องตรวจจับควัน)

เครื่องตรวจจับควัน

Addressable Sensor Bases รุ่น HSB-NSA-6

เครื่องตรวจจับควัน

Conventional Photoelectric Smoke Detector รุ่น SOC-24V

เครื่องตรวจจับควัน

Conventional Photoelectric Smoke Detector รุ่น SOC-24VN (no magnet test)

เครื่องตรวจจับควัน

Conventional Photoelectric Smoke/Heat Detector รุ่น SLR-835H

เครื่องตรวจจับควัน

Photoelectric Smoke Detector CM-WT30L

เครื่องตรวจจับควัน

photoelectric smoke sensor รุ่น ALN-V

เครื่องตรวจจับควัน

Photoelectric smoke/heat sensor รุ่น ACC-V

เครื่องตรวจจับควัน

Photoelectric smoke/heat/co sensor รุ่น ACD-V

เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควัน CL-180

เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควัน AH-0621

เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควัน CEMEN YT102

เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควัน CL-181

เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควัน CM-WT32L

เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควัน Nohmi FDK Series


อุปกรณ์ตรวจจับควันทำหน้าที่ตรวจสอบนุภาคของควัน ซึ่งอุปกรณ์นี้จะสามารถตรวจจับสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ได้ตั้งแต่ระยะแรก เนื่องจากเมื่อเกิเหตุเพลิงไหม้สิ่งที่จะเกิดอันดับแรกเลยก็คือควัน แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีที่ทำให้เกิดควันน้อย เครื่องตรวจจับควันอาจจะจับไม่ได้ เช่น เพลิงไหม้ที่เกิดจากน้ำมัน หรือ สารเคมีบางชนิด หลักการทำงานของเครื่องตรวจจับควันโดยทั่วไป คือ ด้านในตัวอุปกรณ์ตรวจจับควันจะมีระบบวงจรไฟฟ้า หรือระบบแสงอยู่ เมื่อควันลอยเข้าไปในอุปกรณ์ควันนนั้นจะกีดขวางวงจรไฟฟ้า หรือ แสง ทำให้เกิดเป็นสัญญาณ โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ อธิบายคร่าวๆได้ดังนี้

ประเภทของเครื่องตรวจจับควัน

  1. อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด ไอไนเซชั่น ภายในจะมีแผ่นโลหะที่มีขั้วไฟฟ้าต่างกันซึ่งจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้งสองขั้ว โดยอุปกรณ์นี้จะตรวจสอบกกระแสไฟฟ้า เมื่อเกิดควันเข้าไปในกล่อง กระแสไฟฟ้าจะลดลงตามปริมาณควันจนถึงค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะทำงาน
  2. อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กตริก (Smoke Detertor Photoelectric Type) ภายในจะมีแหล่งกำเนิดแสง เมื่อควันเข้าไปในกล่อง จะทำให้แสงจากแหล่งกำเนิดมีการทำงานผิดปกติ(กีดขวาง/หักเห)จนถึงระดับที่กำหนดไว้ ระบบจะทำงาน