ตู้ไฟอลาม CEMEN FA-601

‘- ต่อพ่วงอุปกรณ์ HEAT DETECTOR และ SMOK DETECTOR ได้ทั้งสิ้น 25 อุปกรณ์

– 1 ZONE BELL

– ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก

ใช้สำหรับที่พักหรืออาคารขนาดเล็กถึงกลาง ที่ต้องการแบ่งโซนไฟอลาร์ม 1 โซน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมติดต่อ 02-743-1003 หรือ อีเมล์ sale@protecthai.com