แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

Emergency Light Central Unit หรือ เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ต่อหลอดไฟส่องสว่าง หรือ ไฟฉุกเฉินได้หลายหลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบไฟส่องสว่าง สามารถใช้ได้ทั้งกับหลอดไฟแบบ Halogen และ แบบหลอด LED สำหรับเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินจะมีหลายรุ่นให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการที่แตกต่างออกไปตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

AC Central battery control unit CBS Series

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

Dyno DC Central battery control unit LDC Series

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

Maxbright Transfer Relay Kit

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

เครื่องจ่ายไฟ Maxbright High Volt Emergency Unit(HP Series)

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่รวมศูนย์ Dyno ATS-200