แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/กล่องไฟทางออก

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่ทุกอาคารจำเป็นต้องติดตั้ง เพื่อใช้งานเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ ผู้อยู่ในอาคารจะได้อพยพหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐาน วสท. 2004 กำหนดให้หากเกิดกรณีไฟดับแล้วอาคารต่าง ๆ ต้อป้ายไฟทางออกฉุกเฉินซึ่งเป็นความปลอดภัยขั้นต่ำของอาคารตามกฎหมาย โดยกำหนดให้ติดตั้งป้ายไฟทางออกฉุกเฉินที่ประตูทางออก และตลอดเส้นทางหนีไฟ โดยใช้รูปสัญลักษณ์คนก้าวขาผ่านประตูพร้อมกับลูกศร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภาพตามมาตรฐานสากล ISO และ วสท. ท่านสามารถอ่านข้อกำหนด วสท. คร่าวๆได้ที่ด้านล่างสุดของหน้านี้

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

กล่องไฟทางออก Maxbright แบบกันน้ำ

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ป้ายไฟทางออก Maxbright Box Series

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ไฟทางออก Dyno Slimline

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ไฟทางออก Dyno Slimline (มีปีก)

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ไฟทางออก Dyno แบบกล่อง XBE-10 Series

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ไฟทางออก Maxbright Floor Built-in

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ไฟทางออก Maxbright Slimline Series

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ไฟทางออก Maxbright V-line Series

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ไฟทางออก Maxbright Wall Built-in


ข้อกำหนดของป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/กล่องไฟทางออก

รูปแบบของป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/กล่องไฟทางออกต้องอยู่ในจุดที่คนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ รูปแบบป้ายต้องเป็นไปตามข้อกำหนด โดยข้อกำหนดนั้น แล้วแต่เราจะเลือกใช้ ว่าเราจะใช้ข้อกำหนดของหน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซึ่งรูปแบบป้ายและการติดตั้งตามข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงานก็จะแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ดูแลอาคารจึงต้องเข้าใจและเลือกใช้ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/กล่องไฟทางออกให้เหมาะสมกับข้อกำหนดที่ผู้ตรวจสอบเลือกใช้ ซึ่งข้อกำหนดของ วสท. นั้นเป็นข้อกำหนดที่ใช้กันแพร่หลาย ซึ่งจะกำหนดไว้ว่า ขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. , ควรติดตั้งในระยะ 24 ม. และ ไม่มีอะไรบดบังป้ายไฟทางออก ซึ่งขนาดของป้ายนี้ (ตัวอักษร 10 ซม.) เป็นป้ายขนาดไม่ใหญ่ เหมาะสำหรับที่ๆมีพื้นที่ไม่มากนัก เช่น ทางเดิน หรือ หากต้องการใช้ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/กล่องไฟทางออกในพื้นที่ๆมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก อย่างเช่น โรงาาน, ห้องโถงต่างๆ ก็ควรเลือกป้ายไฟทางออกฉุกเฉินที่มีขนาดใหญ่ตาม เช่น ตัวอักษรสูง 15 ซม. ขึ้นไป ซึ่งความเหมาะสมของขนาดป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/กล่องไฟทางออกนั้นดูกันที่การมองเห็นตัวอักษรและทิศทางอพยพที่ชัดเจนนั่นเอง

รูปแบบการติดตั้งและดูแลไฟทางออกฉุกเฉิน/กล่องไฟทางออก

1. กำหนดให้ติดตั้งตามทางเดินเพื่อบอกเส้นทางอพยพไปยังประตูทางออกที่ใกล้ที่สุด
2. ติดตั้งป้ายไฟทางออกฉุกเฉินเหนือประตู หรือ ตามทางเดินที่ความสูง 2 ม. ขึ้นไป
3. ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินที่มีตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์สูง 10 ซม. ต้องติดตั้งในระยะ 24 ม. , 15 ซม. ในระยะ 36 ม. , 20 ซม. ในระยะ 48 ม.
4. แหล่งจ่ายไฟของไฟทางออกฉุกเฉินต้องมาจากแหล่งไฟฟ้าปกติ และ มีแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟ
5. เมื่อไฟดับ ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/กล่องไฟทางออก ต้องสว่างนานกว่า 90 นาที หรือ สำหรับอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง ต้องสว่างนานกว่า 120 นาที
6. ต้องตรวจสอบป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน/กล่องไฟทางออกทุก 3 เดือน โดยการทดสอบการสำรองไฟของป้าย 30นาที และ ทุก 1 ปี ทดสอบการสำรองไฟของป้าย 1 ชั่วโมง โดยการตรวจสอบจะต้องมีคนจดบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อนำมาตรวจสอบภายหลังได้