แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

ตู้ควบคุมทั่วไป

CEMEN FA-415/FA-420 (15/20 ZONE)

ตู้ควบคุมทั่วไป

CEMEN FA-605/FA-610 (5/10 Zone)

อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ

Fire Alarm Bell S-332

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

Manual Breakglass S-330/S-330C

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

Manual Station S-334

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

Manual Station S-336/S-336 พร้อมฐาน

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

Manual Station with Base S-335

ตู้ควบคุมทั่วไป

ตู้ไฟอลาม CEMEN FA-601

เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควัน CEMEN YT102