แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

ป้ายเซฟตี้


ป้ายความปลอดภัย หรือ ป้ายเซฟตี้ เป็นป้ายเพื่อการสื่อความหมายเพื่อแจ้งอะไรบางอย่าง เช่น แจ้งข้อบังคับ เตือน ห้าม ให้คนภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือ บุคคลภายนอกได้รู้ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีกฎหรือข้อห้ามต่างๆบังคับใช้ โดยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยป้ายเซฟตี้จะใช้ภาพในการสื่อความหมายและข้อความที่เป็นสากล สำหรับป้ายเซฟตี้นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท และในแต่ละประเภทจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปทั้ง สี รูปทรง ขนาด โดยป้ายเซฟตี้นี้ควรติดอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เห็นตัวป้ายได้ชัดเจน และช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งป้ายเซฟตี้นี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในสถานที่ เช่น หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า หอพัก สำนักงาน โรงหนัง โรงแรม สถานบันเทิง โรงพยาบาล พื้นที่ก่อสร้าง ท้องถนน และ โรงงานอุตสาหกรรม