แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

CM Manual Breakglass รุ่น SB106

อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ

Combination Box

เครื่องตรวจจับความร้อน

Fixed Temp Heat Detector CM-WK100L(กันน้ำ)

เครื่องตรวจจับความร้อน

Fixed Temp Heat Detector CM-WK200L

เครื่องตรวจจับความร้อน

Fixed Temp Heat Detector CM-WK24L

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

Manual Station with Base รุ่น CM-FP1

เครื่องตรวจจับควัน

Photoelectric Smoke Detector CM-WT30L

เครื่องตรวจจับความร้อน

Rate of Rise Heat Detector CM-WS26L

อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ

กระดิ่ง FIRE ALARM BELL CM-FB4/6

ตู้ควบคุมทั่วไป

ตู้ควบคุม 2-24 ZONE CM-P3-2L to 24L

ตู้ควบคุมทั่วไป

ตู้ควบคุม 5/10 ZONE CM-P1-5L/10L

เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควัน CM-WT32L

เครื่องตรวจจับความร้อน

เครื่องตรวจจับความร้อน R.O.R CM-WS19L