ชุดฝักบัว Speakman SE227

ชุดฝักบัวหัวพลาสติก พร้อม ที่ดึงอลูมิเนียม