แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์

Heat Detector(เครื่องตรวจจับความร้อน)

เครื่องตรวจจับควัน

Addressable Sensor Bases รุ่น HSB-NSA-6

เครื่องตรวจจับความร้อน

Conventional Photoelectric Smoke/Heat detector รุ่น SLR-24H

เครื่องตรวจจับควัน

Conventional Photoelectric Smoke/Heat Detector รุ่น SLR-835H

เครื่องตรวจจับความร้อน

Fixed Temp Heat Detector CM-WK100L(กันน้ำ)

เครื่องตรวจจับความร้อน

Fixed Temp Heat Detector CM-WK200L

เครื่องตรวจจับความร้อน

Fixed Temp Heat Detector CM-WK24L

เครื่องตรวจจับความร้อน

fixed temp/rate of rise heat sensor รุ่น ATJ-EA

เครื่องตรวจจับความร้อน

Fixed Temp&Rate of Rise Heat Detector รุ่น DCD-135/190

เครื่องตรวจจับความร้อน

Fixed Temperature Heat Detector รุ่น DFE-135/190

เครื่องตรวจจับควัน

Photoelectric smoke/heat sensor รุ่น ACC-V

เครื่องตรวจจับควัน

Photoelectric smoke/heat/co sensor รุ่น ACD-V

เครื่องตรวจจับความร้อน

Rate of Rise Heat Detector CM-WS26L

เครื่องตรวจจับความร้อน

เครื่องตรวจจับความร้อน Nohmi FDLJ Series

เครื่องตรวจจับความร้อน

เครื่องตรวจจับความร้อน R.O.R CM-WS19L


อุปกรณ์นี้ทำงานโดยการตรวจสอบอุณภูมิที่เปลี่ยนไปของพื้นที่ที่ติดตั้ง ซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนมี 2 แบบที่ขายตามท้องตลาดก็คือ 1. Mechanical และ Electronical, Mechanical สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเพราะโลหะที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบอุณภูมิไม่สามารถคืนรูปได้หลังจากการโดนความร้อน นั่นทำให้อุปกรณ์แบบ Mechanical ราคาถูกกว่าแบบ Electroniccal ที่จะใช้งานได้หลายครั้งและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า  โดยอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนทั้ง 2 แบบนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ ประเภทของ Heat Detector
  1. Fixed Temperature อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำงานก็ต่อเมื่ออุณภูมิในพื้นที่นั้นสูงขึ้นจนเกินค่าอุณภูมิที่เราตั้งไว้ก่อน เช่น เราตั้งไว้ 94 องศาเซลเซียส เมื่อพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น อุณภูมิสูงกว่าที่เราตั้ง ตัวอุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณไปหาตู้ควบคุมทันที
  2. Rate of Rise เป็นชนิดที่ตรวจจับการเพิ่มของอุณภูมิในพื้นที่ อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำงานก็ต่อเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณภูมิในพื้นที่นั้นๆเพิ่มขึ้นเร็วในระดับที่อุปกรณ์กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็น 8.3 ถึง 10 องศาเซลเซียส ต่อนาที
  3. Combination อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดนี้ ตรวจจับทั้งแบบ Fixed Temperature และ Rate of Rise รวมทั้ง 2 แบบมาอยู่ในเครื่องเดียว ซึ่งทำให้ได้การตรวจจับที่ดี และรวดเร็วกว่าการตรวจจับแบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียว