Showing 55–72 of 78 results

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

เครื่องจ่ายไฟ Maxbright High Volt Emergency Unit(HP Series)

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่รวมศูนย์ Dyno ATS-200

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน

ไฟทางออก Dyno Slimline


อุปกรณ์ความปลอดภัย หรือเรียกย่อๆว่า อุปกรณ์เซฟตี้ คือ อุปกรณ์สำหรับใช้งานหรือสวมใส่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ หรือช่วยลดอาการบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน โดยทาง Protecthai ได้คัดสรรอุปกรณ์ความปลอดภัยดีๆมีมาตรฐานมารวมไว้แล้วที่นี่ ไม่ใช่เฉพาะอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนตัว แต่รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ เช่น ไฟฉุกเฉิน ไฟทางออก กล้องวงจรปิด และ อื่นๆอีกมากมาย ให้เลือก