แบตเตอรี่ NiMH สำหรับป้ายไฟทางออก

ModelNominal
Voltage
Nominal
Capacity
Connector
NH1221-1BNP1 x1.2 V2100 mAh
NH1221-3B2P3 x1.2 V2100 mAh2 Pins
NH1221-3B4P3 x1.2 V2100 mAh4 Pins
NH1221-4B4P4 x1.2 V2100 mAh4 Pins
ล้างค่า